Chính sách bảo mật

NỘI DUNG CHI TIẾT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Mục đích

Hyhyshop tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của khách hàng. "Chính sách bảo mật" dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 

2. Quy định cụ thể

2.1/ Thu thập thông tin

- Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký thành viên tại Hyhyshop khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết.

- Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin của mình là đúng và chính xác nhất.

2.2/ Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và hyhyshop, đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của Hyhyshop.

- Hyhyshop có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

2.3/ Sử dụng thông tin khách hàng

* Hyhyshop có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thông tin khác.

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web Hyhyshop.com theo yêu cầu của quý khách.

3. Đối với các Website khác

 - Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông tin khách hàng trên Hyhyshop.com trên các website khác.

4. Chia sẻ thông tin khách hàng

Hyhyshop.com cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

- Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.

- Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích và tuyệt đối không chuyển cho bên thứ ba.

5. Liên hệ, giải đáp, thắc mắc.

Bất kỳ khi nào khách hàng cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với Hyhyshop tại Emai: Hyhyshop@phukienhyhy.com - ĐT: 0934567883

 

II. Chính sách bảo mật thanh toán

- Hệ thống thanh toán thẻ trên Hyhyshop được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Hyhyshop đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác thanh toán.

- Ngoài ra, Hyhyshop còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.